fbpx
Meny Stäng

Helhetshealing®

av Susanne Jönsson, Certifierad Helhetsterapeut och lärare

Helhetshealing - en healingteknik som skiljer sig mot andra

Helhetshealing - en kraftfull behandlingsform Det finns många olika sorters healingformer och den vanligaste healingformen är där healern är knuten till en healingkälla utanför sig själv.
Gemensamt för dem alla är att de förmedlar en energi till klienten och låter förloppet ha den gång som det blir.

Helhetshealing fungerar inte så utan här finns energikällan istället djupt inne i terapeuten.

Ett konkret arbete
För oss som är Helhetsterapeuter och arbetar med Helhetshealing är en healingbehandling ett konkret arbete.
Vår healingkälla finns djupt inne i oss själva, på en nivå som alla kan få tillgång till.
I en behandling med Helhetshealing går vi medvetet in i klientens kropp och lokaliserar blockeringar för att kunna avlägsna dem. Vi går på olika djup i klienter, allt beroende på vad som behövs och vilka besvär klienten har.
Vi har en djup kunskap om hur energiarbetet fungerar och vi vet hur vi kommer åt olika problem i en klient, oavsett om det handlar om fysiska problem eller de mer emotionella.
Vi har läkande samtal före behandlingarna för att hjälpa våra klienter att förstå samband och sammanhang i sin läkningsprocess.
Du kan läsa mer om Helhetshealing och utbildning till Certifierad Helhetsterapeut här.

Kropp och själ hänger ihop
Vi ger våra klienter konkreta råd och verktyg för hur de själva kan påverka sin hälsa och sitt välmående. Alla kan påverka sitt mående och vi hjälper fler att förstå vilka möjligheter de har att göra så. Detta utan att ställa krav på kostomställningar eller träning, visst är det också bra men det är inte här vår specialitet ligger. Hos oss får klienterna lära sig att läka sitt inre på ett djupare plan. Vi hjälper också klienten att förstå hur deras kropp och sinne påverkar varandra.

Information om Helhetshealing som behandlingsform finns på 7999 - Alternativguiden

Med Helhetshealing letar vi efter den bakomliggande orsaken till klientens ohälsa och det kan vara många olika underliggande orsaker som på ytan visar samma symtom.
Till exempel kan diffus magvärk vara orsakad av både fysiska anledningar och emotionella anledningar. Det kan handla om stress, för mycket kaffedrickande, tarmfickor som blir inflammerade eller allergier och mycket mer. Att finna den bakomliggande orsaken hjälper klienten att läkas fortare.

Ett annat exempel är huvudvärk eller migrän. Här finns ofta en kombination av bakomliggande orsaker och det gäller att hitta allt i rätt ordning för att kunna hjälpa klienten på bästa sätt. Det kan så klart vara stress och oro, att ställa höga krav på sig själv, men det kan också vara kotkompression eller muskelinflammationer. Ibland kan en kotkompression vara så svag att den ligger inom det ”normala” som syns vid en magnetröntgen men för just den här klienten kan det vara för trångt och orsaka smärtan. Det kan också vara olika typer av blockeringar som orsakar problemen. Ofta är det en kombination av olika saker som orsakar migrän och det gäller för oss att leta i alla nivåer som finns och att hjälpa klienten att förstå hur de själv kan påverka sitt mående genom att ge dem de verktyg de behöver för att höja sin självkänsla, hantera stress, skydda sig energimässigt eller vad det nu är som behövs.

Vi jobbar med klienter som har ångest, oro, stress, låg självkänsla och andra emotionella problem. Vi har klienter som är eller har varit utbrända eller de som bara vill må bättre på alla plan. Vi har klienter med ryggskott, magbesvär som ingen hittar orsaken till, ledbesvär och de klienter som har svåra fysiska sjukdomar. Under de senaste åren har vi ofta haft klienter med problem orsakade av postcovid och här har vi effektiva tekniker som kan hjälpa till.

Vi gör vårt bästa i alla situationer men givetvis kan vi inte göra allt. Vi kan aldrig lova att vi kan ”bota” någon, för det kan finnas bakomliggande orsaker som vi inte kan hjälpa till med. Vi kan bara göra så gott vi kan men i våra behandlingar så hjälper vi många varje dag.

Samarbete
Vi tror starkt på samarbete mellan traditionell och alternativ vård, båda delarna behövs och det finns lägen där den traditionella vården är mer effektiv och det finns andra gånger när den alternativa vården är det bästa för klienten. I det stora hela spelar det ingen roll vem som hjälper till, det viktigaste är att personen, klienten mår bättre och får den hjälp som behövs. Givetvis skickar vi våra klienter till den traditionella vården när det behövs.

 

Författare: Susanne Jönsson, Certifierad Helhetsterapeut och lärare    www.helhetscentrum.se

Dela gärna sidan!