fbpx
Meny Stäng

HelioSolsystemet

av Katharina Arnesen, Energimedicinsk terapeut

Banbrytande hälsovård och självutveckling

Kroppssinnets frekvenser
Allt i universum vibrerar i sin egen hastighet. Frekvensen är måttet på hur många gånger per sekund något vibrerar. Något som vibrerar 100 gånger per sekund har en frekvens på 100 Hz (Hertz). Vibrerar det 500 gånger per sekund är frekvensen 500 Hz, och så vidare.
Allt i våra kroppssinnen har sin egen frekvens, exempelvis atomerna cellerna består av, de inre organen, känslorna och tankarna. Vi är friska och mår bra när allt vibrerar i sina naturliga frekvenser. Vi upplever symtom, sjukdomar och kan t.o.m. dra till oss oönskade omständigheter, som gör oss olyckliga, när de naturliga frekvenserna störs av något och därmed förändras.

Känslomässig stress
Alla skapar föreställningar om sig själva och världen omkring sig, det är en naturlig process. Den börjar i barndomen genom att vi tolkar erfarenheter som antingen bra eller dåliga och genom att vi tar till oss vad andra säger och hur de reagerar. Därefter, när en av våra föreställningar utmanas, får vi en känslomässig reaktion. Reaktionen får i sin tur, på fysiologisk, nivå konsekvensen att stresshormoner frigörs. Kroppen kan återgå till normalläge och reparera eventuella skador om stressreaktionen avbryts.

Resonans
När något stöter på frekvensen det är tänkt att vibrera på, kommer det justera sig själv för att matcha den. Om man till exempel slår an G-strängen på en gitarr börjar G-strängen på alla gitarrer i närheten också vibrera. De höjer sina frekvenser från att inte vibrera hörbart till att vibrera vid den frekvens de är avsedda att vibrera vid - deras naturliga frekvens. Detta är resonans.

Det är inte bara med ljudfrekvenser det uppstår resonans utan även med ljusfrekvenser. Eftersom våra kroppssinnen består av lågvibrerande ljusfrekvenser kan vi använda oss av resonans för att antingen höja eller sänka frekvensen i de delar, som inte vibrerar i sin naturliga hastighet.
Hjärtceller vibrerar till exempel naturligt vid cirka 2 Hz. När en föreställning orsakar en stressrespons störs deras naturliga frekvens och de börjar vibrera i en annan hastighet. Genom att neutralisera det känslomässiga bandet till föreställningen och fokusera på hjärtcellernas naturliga frekvens kommer de återigen i resonans med den. Vilket gör det möjligt för cellernas egen inre förmåga att läka de strukturer eller processer som skadades genom störningen.

HelioSolsystemet bygger både på de senaste principerna inom kvantfysik och forntida andlig förståelse. Tillsammans ger de en helhetssyn på kroppssinnet. Helhetssynens banbrytande uppfattning är att våra kroppssinnen består av en samling frekvenser. Frekvenser som även finns universums ljus från vilket hela skapelsen härstammar. Det är därför HelioSolsystemet även kan användas för djur och växter.

HelioSolsystemets behandlingar är inriktade på att lösa känslomässiga band som finns till specifika föreställningar. Känslomässiga band som stör kroppssinnets naturliga frekvenser. Vilket görs genom att ljusets korrekta frekvenser uppmärksammas i ljuset av vem vi verkligen är. När vi återigen vibrerar på våra naturliga frekvenser mår vi inte bara bättre utan attraherar dessutom in positiva omständigheter i våra liv – även det genom resonans – vilket gör att vi blir lyckligare.

Grundtekniken inom HelioSol lärs ut för egenvård, behandling av husdjur och växter. Det är två inplanerade kurser på svenska via zoom i höst - 4 oktober och 9 december.

Författare: Katharina Arnesen, Energimedicinsk terapeut  www.katharinaarnesen.com

Dela gärna sidan!