fbpx
Meny Stäng

Kinesiologi

av Tomas Bech på Q´ente Kropp & Själ

Kinesiologi kan vara ett sätt att bli friskare och klokare på sig själv.

Vad är kinesiologi?

Kinesiologi bygger på modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära. Det kombineras på ett unikt sätt med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans energisystem.

Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder rörelse-lära (kinesis och logos). Läran utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.

En kinesiolog botar inga sjukdomar utan löser blockerad energi och spänningar som hindrar kroppens självläkning. Människokroppen strävar alltid efter balans och helhet.

Hur fungerar kinesiologi?

Att arbeta med kinesiologi innebär att söka som en ”detektiv” efter olika obalanser och blockeringar i kroppen. Obalanser kan skapa problem nu eller i framtiden. Därmed är det naturligtvis bättre att arbeta proaktivt, om vi kan åtgärda olika problem/symtom/tillstånd innan de blivit tydliga för oss.

Ett sätt att förklara kinesiologi är att det är en metod, för att kommunicera med en persons nervsystem. Man använder muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Om muskeltesten indikerar att det finns en obalans kan det bero på flera saker, såsom:

  • muskeln i sig
  • nerverna som skickar signalerna
  • tolkningen av signalerna
  • ett organ- eller en körtel som behöver balanseras.

Efter behandling testar man alltid musklerna igen för att bekräfta att en förändring har skett. Stress, obalanser och blockeringar (vilka kan leda till olika typer av sjukdomar) går att spåra genom att testa muskelspänningen.

Hur går en behandling till?

Behandlingsrum hos Q´ente Kropp & Själ

Vi inleder med ett kortare samtal där kunden ger bakgrunden varför de önskar en förändring i sin vardag, och på vilket sätt det hindrar dem att leva så som de önskar. Helt enkelt ett holistiskt perspektiv på hälsa. Sedan får kunden lägga sig på bänken. Terapeuten kan arbeta både enskilt och i samspel med klienten under sessionen. Beroende på vilka obalanser som adresseras under behandlingen, använder vi diverse tekniker och övningar inom olika områden. Dessa är exempelvis:

  • strukturellt (Skelett, leder)
  • nutrion (Vitaminer, mineraler)
  • emotionellt (Känslomässiga blockeringar)
  • elektromagnetiskt (Arbete med bland annat akupunkturpunkter. Vi använder händerna, även kallat akupressur).

Vilka är fördelarna med kinesologi?
Min erfarenhet av att ha arbetat sedan 2014 med manuell terapi- och samtal samt arbetat med människor i över 25 år, är att kinesiologin är intressant då den många gånger adresserar bakomliggande orsaker till ens besvär. Man behöver därför inte veta innan varför- eller hur ens besvär/smärta/orörlighet etc. hade sitt ursprung.

Vilka typer av besvär kan man få hjälp med?

Kinesiologi är ett brett område inom hälsa, kombinerat med ett salutogent synsätt på vad som stärker ens välbefinnande. Därför kan många besvär adresseras. Kinesiologer arbetar på olika sätt och kan ha specialiserat sig inom ett specifikt område. Vad som är viktigt för mig och vad jag behöver för att känna mig i balans varierar, och då blir även hälsan mångfacetterat.

Passar kinesiologi alla?
Det passar alla människor som bär på en nyfikenhet och längtan till bättre hälsa. Detta oaktat om det gäller den fysiska-, psykiska-, emotionella- eller den existentiella hälsan. Alla kan få nya erfarenhet, insikter och kunskap som leder en framåt i livet. Kinesiologi kan vara ett sätt att bli friskare och klokare på sig själv, eller som jag brukar säga: ”Välkommen till Dig själv”.

Författare: Tomas Bech, Dipl. Friskvårds- och Massageterapeut   www.qente.se

Dela gärna sidan!