fbpx
Meny Stäng

Ayurvedisk hälsoundersökning och varför jag valde denna behandlingsform

av Karolina Thorsson, Hälsorådgivare

Ayurveda är en mycket gammal kunskap om hur vi människor fungerar och hur vi interagerar med allt som omger oss. Sedan mer än 5000 år tillbaka i tiden har människor levt i enlighet med de visdomar som den Ayurvediska traditionen förespråkar när det gäller att främja och förebygga hälsa. Och även om det i vårt moderna samhälle kan låta främmande att tänka på vår värld som uppbyggd av de fem elementen jord, vatten, eld, luft och rymd, så blir de här byggstenarna logiska när de blandas i de tre kroppskonstitutionerna vata, pitta och kapha som ett sätt att känna in hur vi upplever vår hälsa vara i balans eller obalans just nu.

Ayurveda är en hälsovetenskap med sitt ursprung i Indien och det är inte många svenskar som utbildat sig till Ayurvediska läkare. Det är förmodligen svaret på varför Ayurveda inte är mer utbrett i Sverige. Här är vi vana vid att söka upp den västerländska sjukvården för att få hjälp med våra sjukdomar, medan Ayurvediska läkare i Indien arbetar integrerat med skolmedicinska läkare.
Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att vi ska börja bedriva mer integrativ vård, men på det har jag läst att Sverige är ”sämst i klassen”. Medan vi väntar på ett mera integrerat hälso- och sjukvårdssystem finns i alla fall möjligheten för den som är nyfiken och intresserad att söka sig till oss Ayurvediska hälsorådgivare. Här i Sverige kan vi främst ge vägledning i hur vi kan öka vår vardagshälsa med ett liv i mer balans. Det innefattar sömn, återhämtning, kost, rörelse, arbete och relationer. Yoga, meditation, behandlingar med oljor och örtpreparat används också.

Varför valde jag Ayurveda?

Jag valde Ayurveda som inriktning för att jag attraherades av hur det här perspektivet integrerar oss med den värld vi lever i. Ayurvedan beskriver ett helhetsperspektiv där allt som omger oss människor samspelar med- och påverkar vartannat.
Det blir så tydligt t.ex. när vi konstaterar hur månen påverkar våra stora hav att uttrycka sig i ebb eller flod och ändå så främmande när vi ska föreställa oss hur månens dragningskraft påverkar våra mänskliga kroppar. Med det Ayurvediska perspektivet som utgångspunkt är månens påverkan på vår natur bara ett exempel på hur delar påverkar helheten och hur vi genom att leva i harmoni med naturens-, dygnets- och livets skiftningar kan påverka vår känsla av balans och välmående.

Jag är inte medicinskt utbildad i vanlig bemärkelse, men mitt intresse för människor och våra mänskliga resurser har präglat mina val av utbildningar och mitt yrkesliv. Förkortningen HR i Karolinas HR-krafter har tidigare stått för min yrkestitel som HR-konsult kopplad till en personalavdelning där de mänskliga resurserna ses som organisationens viktigaste framgångsfaktor. Mår chefer och medarbetare bra så går företaget bra. Nu står förkortningen HR för Holistisk hälsoRådgivare, men att arbeta med mänskliga resurser har för mig alltid handlat om att hjälpa människor förstå vad som är deras styrkor, att tydliggöra vad som är deras drivkrafter och att stödja dem i att ta fram strategier för att nå mål och visioner. Här erbjuder det Ayurvediska perspektivet naturliga strategier som kanske inte är någon ”Quick Fix” men som leder till långsiktigt hållbara resultat.

Olika syften

Som jag ser det har sjukvården och den främjande hälsovården två olika syften. Sjukvården har en ovärderlig roll för människor som råkat ut för sjukdomar och olyckor som kräver akuta vårdinsatser med i förväg framtagna och godkända processledningssystem som metod. Medan den främjande och förebyggande hälsovården har den ovärderliga rollen att utgå från varje individs specifika situation i syfte att föreslå personliga aktiviteter som främjar balans och hälsa utifrån den unika situation personen befinner sig i just nu.

Ur ett Ayurvediskt perspektiv kan vi se hur kroppens försök att uppmärksamma oss på obalanser genom tidiga symptom som t.ex. klåda, tystas ner och trycks tillbaka när vi väljer att hantera dem med Allopatiska mediciner. På dessa tidiga stadium kan den holistiska hälsovården istället ofta hitta orsaken till symptomet och ge råd i form av kost- och/eller andra livsstilsråd som hjälper kroppen att på egen hand läka ut symptomen. På så sätt undviker vi att kroppen skapar nya symptom för att larma om sin obalans, en obalans som då sprider sig till nya platser och skapar fler problem för människan.

Nyfikenhet - första steget till din bättre hälsa?

Nyfikenhet är också en mänsklig resurs och jag tror att nyfikenheten, liksom intresset för hur månens dragningskraft påverkar oss, är en omedveten signal från kroppen om att stillandet av din nyfikenhet skulle ge dig någonting tillbaka. Du skulle få ett nytt perspektiv på hur man kan definiera begreppet hälsa, du skulle kunna göra ett par utvärderingar för att ta reda på vilken kroppskonstitution du har, om du har några obalanser just nu och du skulle kunna få en pratstund om vad som skulle främja din hälsa och ditt välmående utifrån det Ayurvediska perspektivet. Jag vänder mig med andra ord till vem som helst som vill lära sig mera om sina mänskliga resurser och bli mera medveten om sin egen läkande kraft.

Hur går en Ayurvedisk hälsoundersökning till?

En Ayurvedisk undersökning tar ungefär 1,5 timme då den innehåller flera olika moment.

  1. Inför vårt möte får du fylla i ett dokument med frågor kopplade till hur dina vardagsrutiner ser ut och hur du upplever din hälsa just nu.
  2. När vi sedan träffas hos mig går vi igenom dina anteckningar för att jag ska vara säker på att jag uppfattat dig rätt.
  3. Sedan genomför jag en pulsläsning där jag känner in din puls på tre olika nivåer vilka kommer att säga något om balansen mellan vata, pitta och kapha i din kropp. Jag tittar även på din tunga och på dina naglar för information om återkommande signaler på eventuella obalanser.
  4. Vårt möte avslutas med några Ayurvediska råd till dig om vilka aktiviteter du kan vidta för att förbättra din hälsa, dels utifrån hur du själv formulerat den i dokumentet dels utifrån informationen jag fått genom min undersökning.
  5. Vi bokar sedan in en uppföljning som kan ske på distans efter ca 14 dagar för att utvärdera hur du nu mår, reflektera över hur du valt att hantera de råd du fått och för att tillsammans ev. komplettera med fler insatser.

En Ayurvedisk hälsoundersökning syftar inte till att ställa några diagnoser dvs. du kommer inte få några sjukdomsbesked från ett besök hos mig. Pulsläsningen och övriga undersökningsmetoder berättar enbart hur de olika elementen kommer till uttryck i din kropp genom förhållandet mellan vata-, pitta- och kaphaegenskaper.

  • En vataobalans visar sig t.ex. i fall där det finns mycket rörelse i en persons liv. Rörelsen kan resultera i en känsla av stress både fysiskt och mentalt.
  • En Pittaobalans visar sig t.ex. i fall där det finns mycket hetta i en persons kropp. Hettan kan resultera i irritation både fysiskt i form av t.ex. klåda och i olika beteenden.
  • En kaphaobalans kan visa sig t.ex. i fall där personen känner sig slö och orkeslös där orkeslösheten kan resultera i störningar som mental nedstämdhet eller fysisk ansamling av fett och vätska på nya platser i kroppen.

Självklart kan man tro på den Ayurvediska undersökningen! Ofta känner du redan till obalanserna som identifieras, du har bara inte sett dem som kroppens försök att tala om för dig vad den behöver för att rätta till dem. När du nu lyssnar in och börjar tillämpa balanserande aktiviteter kommer du ganska snabbt att både se och uppleva ett ökat välmående.

Vad händer om vi upptäcker obalanser i din kropp?

Eftersom jag enbart lyssnar efter och identifierar obalanser ur ett Ayurvediskt perspektiv finns det inga sjukdomar att upptäcka. Om jag i dialog med dig skulle få en känsla av att du inte mår bra skulle jag uppmana dig ta kontakt med din läkare för att göra en generell undersökning av din hälsa. Om du av läkaren skulle diagnostiseras med någon sjukdom som behöver omedelbar behandling så är det bra att vi fått det klarlagt, ifall du skulle vilja fortsätta konsultera det Ayurvediska perspektivet, när det gäller eventuella identifierade obalanser.

Jag skriver inte ut några mediciner. Jag ger kost och livsstilsråd som höjer din energi och ökar ditt välmående i den situation du befinner dig i där och då, och som komplement till din eventuella sjukvård.

Bra exempel

Jag är själv ett bra exempel på hur Ayurvediska metoder kan hjälpa mot symptom som uppstått pga. obalans. Jag har varit pollenallergiker sedan jag var i sexårsåldern och kombinerat allergitabletter med nässpray och ögondroppar varje sommar fram till för tre år sedan. Då skiftade jag perspektiv från att se min pollenallergi som en kronisk och obotbar åkomma till att utifrån det Ayurvediska perspektivet se den som ett symptom på en obalans i min kropp. Med den nya utgångpunkten kunde jag motivera åtgärder med syftet att balansera det pittaöverskott som genererat mina allergiska reaktioner. Jag förändrade mina kostvanor och lyckades på sex månader bli helt fri från både tabletter, nässpray och ögondroppar den sommaren. Det var tre år sedan, jag trivs med mina nya kostvanor och jag är fortfarande fri från pollenallergi.

Till sist - några tips!

Ett allmänt tips på välbefinnande som även den mest stressade personen kan ta till sig är att en bra dag börjar redan kvällen före. Som människor är vi en del av naturen och när vi drar fördel av naturens rytm mår vi bättre. Det betyder, när vi pratar sömnperioder, att vi behöver gå och lägga oss vid ungefär samma tid för att våra kroppar ska kunna göra sina inprogrammerade arbetsuppgifter på det tider de i harmoni med naturens inställningar behöver göra dem. Det betyder däremot inte att vi alla behöver lika mycket sömn. Om du somnar vid 22-tiden och vaknar vid 6-tiden utan väckarklocka är det bara att gratulera. Det är just så vi drar nytta av naturens rytmer. Obalanser startar i de allra flesta fall i mage och tarm dvs. i matsmältningsapparaten. Varför det är så och hur vi kan skapa en balans i magtarmsystemet som förebygger flera olika sjukdomar berättar jag gärna mera om nästa gång vi ses;)

Författare: Karolina Thorsson, Hälsorådgivare   www.karolinashrkrafter.com

Dela gärna sidan!