Meny Stäng

Ditt ansvar vid val av vårdgivare

Alla är värda att må bra och Din läkningsprocess blir bättre när du gör medvetna val som är bra för just Dig!

Välj den terapeut som känns rätt för Dig och som du känner förtroende för, då brukar valet bli bäst. Självklart ska du ta hänsyn till terapeuternas erfarenhet och utbildningar, allt beroende på vilken typ av behandling du söker och varför du gör det.

När du väljer en alternativ terapeut har du ett eget ansvar för ditt val. 7999 - Alternativguiden tar inte ansvar för anslutna terapeuters kompetens.

7999 - Alternativguiden är en oberoende sida inom alternativmedicin med syfte att underlätta för klienter att hitta en alternativterapeut och behandlingsform. Sidan är inte kopplat till något enskilt förbund eller behandlingsteknik utan är öppen för alla i vår bransch.

Vi tror på mångfald och alla alternativterapeuter är välkomna att delta på sidan. Besökare uppmanas att välja med omsorg och att ta eget ansvar för sina val och för sina läkningsprocesser.

Tänk på att denna sida handlar om alternativmedicin och inte om vanliga läkemedel. Var och en ansvarar själv för vilka råd och tips man väljer att lyssna på, och väljer också när och om man vill träffa en läkare eller inte.

Om du har en allvarlig sjukdom rekommenderar vi dig alltid att söka läkare innan du söker en alternativ behandling.

Etiska regler och förutsättningar

Gemensamma etiska regler för alla som deltar på 7999.se

  • Vi värnar om patientsäkerheten och rekommenderar våra klienter att söka läkare och traditionell vård när så behövs.
  • Vi följer de lagar och förordningar som styr vår verksamhet.
  • Vi har tystnadsplikt gällande vårt arbete, och vi behandlar alltid våra klienter med respekt.