Meny Stäng

Etiska regler och förutsättningar

Gemensamma etiska regler för alla som deltar på 7999.se

  • Vi värnar om patientsäkerheten och rekommenderar våra klienter att söka läkare och traditionell vård när så behövs.
  • Vi följer de lagar och förordningar som styr vår verksamhet.
  • Vi har tystnadsplikt gällande vårt arbete, och vi behandlar alltid våra klienter med respekt.