Meny Stäng

KBT coacherna, Norrköping

KBT coachning till privatpersoner & företag

KBT coacherna på 7999 - Alternativguiden

KBT coacherna Norrköping erbjuder en samtalsmottagning på dina villkor och med det menar vi efter skolan, arbetet eller efter att barnen är lagda. Vi har därför tider från 16.00 alla vardagar samt hela helger fram till 21.00.

Enligt KBT kan du som person göra en viktig förändring genom att ändra ditt beteende, tankesätt eller känslor om det som kan tänkas uppstå och vi finns med som ett stöd i detta viktiga arbete. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med den frågeställning du kommer till oss med. MI är ett stort verktyg i våra samtal.

KBT coacherna riktar sig till de lite mindre företagen i Norrköping med omnejd. Ett flertal mindre företag saknar stora avtal kring den psykosociala arbetsmiljön och vi kan vara ett bra komplement till de större företagen.

Vi har även ett förebyggande arbete gentemot droger och kan under kvällstid erbjuda narkotikatester, till både privatpersoner och personal.

Välkommen
Mikael Axelsson
KBT coacherna

Erfarenhet/Utbildning

Mikael har arbetat sedan 2000 med människor i behov av stöd och är beteendevetare med ytterligare kurser inom barnhälsovård och nu senast inom våld i nära relationer och hederskultur. Mikael har ett antal behandlingsmetodsutbildningar så som ART, kriminalitet som livsstil, barnsamtal etc.

 

Arbetar med klienter inom följande kategorier

Emotionell problem, Förebyggande friskvård, Välmående

Kontaktuppgifter

Kontakta Mikael direkt:

    KBT coacherna i Norrköping finns på 7999 - Alternativguiden

    Hemsida:    www.kbt-coacherna.se

    Boka tid:    Tidsbokning online