fbpx
Meny Stäng

Kroppspsykologi

av Tomas Bech på Q´ente Kropp & Själ

Ny holistisk behandling på Q´ENTE KROPP & SJÄL.

Kropp, själ och medvetande hänger samman, interagerar och speglar varandra på ett komplext sätt. Holistisk hälsa förutsätter att vi bär på en nyfikenhet och söker orsakssamband och inte stannar vid symtomlindring.

Många lever idag med ett mer eller mindre konstant stresspåslag.
En ständig beredskap som minskar vår motståndskraft, obalanser kan uppstå och påverkar kroppen på olika sätt. Vi kan bära på svåra livserfarenheter både medvetna och omedvetna. Händelser/situationer i det förflutna som varit känslomässigt övermäktiga att hantera. Minnen som vi tvingats lagra djupt inom oss för att förmå fortsätta.

Denna överlevnadsmekanism kan påverka kroppens energiflöde och orsaka ohälsa på flera plan. Undertryckta känslor, stress och obearbetade trauman ökar risken för att utveckla sjukdom, värk och smärta. Vilket återspeglar sig i fysisk-, psykisk-, emotionell- och existentiell ohälsa. – ”Kroppen minns längre, än vad huvudet förstår”

Om behandlingen

Intentionen utefter beskrivet synsätt är att du skall ges möjlighet till att läka, balansera, få energi och växa inifrån. Bearbeta stress och undertryckta känslor.

Behandlingen innehåller, utefter dina behov:

  • Kroppsterapeutisk behandling där olika tekniker används.
  • Samtal
  • Övningar/ Material för egna reflektioner/ insikter mellan sessionerna.
  • Ge dig stöd och därigenom göra det möjligt för dig att ta andra val i din vardag via ord, tanke och handling.

 

Författare: Tomas Bech, Dipl. Friskvårds- och Massageterapeut   www.qente.se

Dela gärna sidan!