Meny Stäng

Naturmedicin

Fakta naturmedicin - 7999.se

Naturmedicin är en gren av medicin

där olika naturmedel, kosttillskott och behandlingar används för att bota eller lindra symtom och sjukdom. Utgångspunkten är att människor är naturligt friska, och att tillfrisknande kan ske genom att stimulera kroppens egna läkande förmåga. Grunden för hälsa i naturmedicin är kost, näringslära, homeopati, fysisk manipulation, stresshantering, och motion. Hela personen behandlas, både kropp och själ och förebyggande vård är av yttersta vikt. Sambandet mellan en hälsosam kost och livsstil är tydlig, vilket dessutom förebygger kroniska sjukdomar.

Naturmedel och kosttillskott är användbart framförallt vid behandling av kroniska besvär, men även vid vissa akuta besvär som till exempel urinvägsinfektioner. Ofta kan naturmedel och kosttillskott kombineras med skolmedicinsk behandling, så kallad komplementärmedicin, för att öka välbefinnande och lindra kroniska symtom, såsom trötthet och smärta.

Hälsa är inte endast frånvaro av sjukdom, utan också närvaron av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Sjukdomar kan inte läkas enbart genom att bara dämpa symtom utan orsaken bör alltid sökas och fastställas. Symtom bör ses som kroppens naturliga ansträngningar att läka sig själv och återställa balansen i kroppen och kan ofta vara en viktig indikator på hur sjukdomen kan behandlas.

Källa: https://www.naturmedicin.se/