Meny Stäng

Per-Erik Lyggemark, Södra Vi. Body Harmony consultant

Per-Erik Lyggemark, Body Harmony - 7999.se

I balans eller ur balans - Body Harmony är nyckeln

Jag använder beröringstekniken Body Harmony som finner och binder ihop fysisk och mental balans, naturligt. Metoden är enkel där du guidas att andas och slappna av. Tekniken bygger på en närvarande mjuk och inkännande beröring som når djupare vävnadslager.

Allt som ofta kan man känna sig ur balans på många sätt. Min erfarenhet är att Body Harmony är nyckeln till en helhet i alla aspekter.

All behandling sker på Alterna, storgatan 23, i Vimmerby

Välkommen
Per-Erik Lyggemark

Erfarenhet/Utbildning

Min grund är från många år med Body Harmony. Jag väver in fler energi- och andningstekniker så som Reconnective Healing, Tapping, Yuen Method, Spring Forest Qigong. När så önskas eller faller sig naturligt så använder jag Zonterapi.
Alla mycket effektiva tekniker.

Arbetar med klienter inom följande kategorier

Fysiskt, Emotionellt, Välmående, Personlig utveckling

Kontaktuppgifter

Kontakta Per-Erik direkt:

    Body Harmony - 7999.se

    Hemsida:  www.lyggemark.com

    Telefon:    0707 410 375