fbpx
Meny Stäng

Personlig utveckling som en del i läkning och förbättrad hälsa

av Hans Nielsen, Brennan Healing Science© Practitioner

Personlig utveckling handlar om att lära känna sig själv bättre. Både bredare och djupare. Att lära sig
mer om sina verkliga behov.

Ofta känner vi världen så som vi känner oss själva, dvs vi tolkar det som händer i vår omvärld utifrån
våra egna erfarenheter och slutsatser. När vi sedan gör aktiva val i våra liv, så baserar vi dessa val på
hur vi tror att vi själva och omvärlden är beskaffade.

Om vi inte är nöjda med resultaten av de val vi gör så kan det vara till hjälp att utforska vår syn på
verkligheten.

Även våra intressen och sådant vi uppfattar som viktigt har sin grund i vår självbild och världsbild. När
vi lär oss något nytt eller kommer till en ny insikt så förändras våra prioriteringar och intressen. Våra
tankar, känslor och handlingar utvecklas och tar sig nya uttryck. Vi ser världen lite annorlunda än
tidigare, både nya möjligheter och nya hinder.

Vår hälsa är till viss del en reflektion av vår världsbild.

Vår hälsa och vårt mående påverkas av vår världsbild. Om vi bär på tunga och negativa tankar om oss
själva och om världen så påverkas vår psykiska hälsa. I förlängningen kan detta även få konsekvenser
i den fysiska kroppen. En negativ syn på världen kan också göra att vi inte ser de möjligheter som
finns för oss, eller så vågar vi inte satsa på de möjligheter vi ser.

Om vi å andra sidan har en alltför naivt positiv syn på de svårigheter och hinder som faktiskt finns, så
riskerar vi att göra val som skadar oss själva eller så blir vi besvikna när vi inte uppnår de resultat vi
önskar.

Hur kan du förbättra din hälsa?

Om du redan mår bra men vill förbättra din hälsa ytterligare så är ökad självkännedom ett verktyg
som kan hjälpa dig att finna ut mer av det som är rätt för just dig, både fysiskt och psykiskt. Det kan
handla om träning, kost, olika uttryck för din kreativitet och andra intressen som berikar ditt liv.

Om du har utmaningar med din hälsa så är det viktigt att du får den vård som ditt tillstånd kräver.
Men om du samtidigt även arbetar med din personliga utveckling så kan du bli mer medveten om
vad ditt hälsotillstånd betyder för just dig, och hur det påverkar dig som individ. Du kan komma att bli
medveten om djupare behov inom dig som du tidigare var helt omedveten om. När du successivt lär
dig möta dessa behov så växer din självkänsla och din tro på dig själv.

Självklart önskar man sig inte sjukdom eller ohälsa, men ibland är det inte förrän vi möter svårigheter
i livet som vi tvingas ta itu med djupare liggande, inre problem. När vi möter dessa problem öga mot
öga och löser dem så stärks vi som individer, vilket hjälper oss att fatta bättre beslut i våra liv. Detta i
sin tur gör att våra liv utvecklas positivt på ett sätt som antagligen inte hade varit möjligt innan vi
arbetade oss igenom våra inre obalanser och blockeringar.

Ta nästa steg

Det finns många olika metoder som kan hjälpa oss till en bättre självkännedom, alltifrån vanlig
psykoterapi till olika alternativa behandlingsmetoder, självhjälpssystem och andliga discipliner.

På min mottagning, Healing Göteborg, arbetar jag med energihealing för att lösa upp blockeringar och
hjälpa till att skapa en bättre balans hos de som kommer till mig för behandling.
Min övertygelse är att du bär din egen sanning inom dig. Jag ser det därför inte som min uppgift att
tala om för dig vad du behöver eller vad du ska göra. Däremot kan jag förhoppningsvis hjälpa dig att
försiktigt och systematiskt avtäcka de delar av din inre visdom som du hittills varit omedveten om.

Välkommen att besöka min hemsida eller kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig
att ta nästa steg i din personliga utveckling.

Författare: Hans Nielsen, Brennan Healing Science© Practitioner     www.healinggoteborg.se

Dela gärna sidan!