fbpx
Meny Stäng

Reiki – När du är redo för förändring

av Gun Moss Bjerling, Reikikliniken i Göteborg

Reiki sätter fart på din livsenergi och det kan påverkar hela ditt liv – fysiskt, psykiskt, andligt och socialt.
Ska du ta emot Reiki ska du ha en önskan om förändring och utveckling.

 

Vetenskap och beprövad erfarenhet av Reiki

Reiki är en healingmetod och energimedicinsk komplementärmetod som återupptäcktes för 100 år sedan i Japan av Mikao Usui. Metoden är kraftfull och effektiv men ändå lätt att lära sig och väldigt säker. Detta har gjort metoden mycket populär, så den har spridits över hela världen och de senaste decennierna har Reiki även blivit vetenskapligt utforskad och integrerats inom konventionell vård utomlands. Reiki bygger alltså sin trovärdighet mer och mer på vetenskap och beprövad erfarenhet. Framför allt finns det flera studier som visat på Reikis potential att reducera smärta, depression, stress, oro, ångest och sömnbesvär. Vill du lära dig mer finns mycket forskning och klinisk dokumentation om Reiki, samt även energiteoretiska förklaringsmodeller på denna länk

Hur fungerar Reiki?
Allt levande genomströmmas av en universell livsenergi. Energin ger kraft till celler, organ och funktioner i vår kropp, och även till vårt psyke. När energiflödet störs eller blockeras, störs också funktionerna i kroppen. Reiki hjälper till att normalisera flödet igen och sätter därmed igång naturliga läkningsprocesser.

Rei-ki betyder andligt styrd livsenergi. Det innebär att Reikiterapeuten varken styr eller manipulerar energin, utan fungerar endast som en kanal så att livsenergin kan flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället. Det innebär också att Reiki-behandlingen riktas till hela människan och inte till en sjukdom eller ett visst problem.

Reiki-behandlingens effekter
Den Universella Livsenergin arbetar med orsakerna till problemen, och anpassar sig till mottagarens behov. Energin kommer in i hela människan – hennes kropp, tankar, känslor och själ, och detta ger mottagaren naturliga möjligheter att läka sig själv.
Därför medför en Reikibehandling många varierande resultat:

 • Frigör stress och spänningar.
 • Upphöjer kroppen till en total avslappningsnivå.
 • Balanserar kroppens energier.
 • Ökar och stärker energiflödet.
 • Löser upp energiblockeringar.
 • Renar kroppen från gifter och slaggprodukter.
 • Ökar medvetandegraden; tänker klarare.
 • Ökar kreativiteten.
 • Frigör känslor, så de kommer upp till ytan; medvetandet.
 • Hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning.
 • Positiv utveckling på alla nivåer; fysiskt, mentalt, emotionellt, andligt.

Upplevelser under och efter Reiki-behandling
Upplevelserna kan variera enormt. Det beror på att vi har olika grad av känslighet och att energin verkar där den mest behövs för tillfället. De flesta känner i alla fall hur en lugn och djupt avslappnande känsla infinner sig. Ibland händer det att mottagaren somnar. Det är ingen nackdel, snarare tvärtom, eftersom det tyder på att man verkligen är fri från motstånd och släpper in de helande energierna i kroppen.

En del människor kan känna hur gamla obearbetade erfarenheter kommer upp till ytan igen, vilket gör att de gömda känslorna frigörs. Resultatet av det kan t.ex. bli ett förlösande skratt, eller att tårar av sorg väller fram. Vissa kan känna en tillfälligt ökad smärta när energin arbetar med en blockering.

Behandlingarna kan också resultera i en upplösning av de inre barriärerna, som tidigare har förhindrat ett själsligt växande. Ofta finner man lösningar på sina problem, och det är inte ovanligt att man får mod till att ta vissa avgörande steg till förändringar. Det händer ofta att mottagaren får nya idéer och visioner; såsom att byta jobb, sluta röka, börja motionera, börja meditera, bli vegetarian eller att lära sig Reiki själv. Reikienergin renar även kroppen från gifter, vilket kan orsaka fysiska avgiftningssymtom.
Men allt är naturliga reningsmekanismer som är ofarliga och övergående. Det händer också att man är upptagen av vardagen och inte noterar något speciellt alls. När man gradvis kommer i balans upptäcker man ibland förändringar långt efteråt.

Hur går Reiki-behandlingen till?
Reiki-behandlingen inleds med ett samtal om varför personen önskar Reiki och om Reiki-behandlingen. Sedan lägger sig personen fullt påklädd på en behandlingsbrits och får lyssna på avslappnande musik. Under behandlingen håller Reikiterapeuten sina händer stilla på personens fysiska kropp eller i auran/energikroppen utanför den fysiska kroppen. Energin strömmar då automatiskt dit den behövs bäst för tillfället. Behandlingen avslutas med ett samtal om upplevelserna under behandlingen och hur personen sedan aktivt kan hjälpa till i utvecklingsprocesserna.

Du kan läsa mer om Reiki här

 

Författare: Gun Moss Bjerling   www.reikikliniken.se

Dela gärna sidan!