fbpx
Meny Stäng

Vad NLP kan göra

av John Eriksson, Hypnosterapeut NLP master practitioner

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering

Neuro – Hjärnan och våra tankebanor. Hur vi filtrerar, sorterar och bearbetar information som vi tar in via våra sinnen. Det pågår en ständig kommunikation i nervsystemet, mellan nervcellerna i hjärnan. När vi lär oss nytt, byggs nya nervbanor och gamla uttjänta nervbanor (tankar, beteende, känslor) vittrar sönder.

Lingvistik – Språket och kommunikationen. Hur vi kommunicerar för att uppnå ett resultat vi vill ha. Ord kan vara väldigt kraftfulla. Vi använder även vår kropp, gestikulerande armar, ansiktsuttryck, ton, volym, andning, rytm och frasering för att förmedla något.

Programmering - Handlar om våra inlärda automatiska beteenden och tankemönster som blivit vanor. Genom upplevelser har vi mentalt skapat och etablerat förståelse, föreställningar och övertygelser om olika saker. Vi har också automatiserat en hel del beteenden och attityder. Många av våra program, bra som dåliga, kommer från vårt tidigt utvecklade trossystem (0 till 7 år). Vi har alltid möjlighet att lära om och på nytt.

NLP – Utvecklingsstrategier

NLP skapades på 1970 talet i USA av Richard Bandler och John Grinder. De ställde sig frågan, “Vad är det som gör att vissa personer lyckas enkelt, lätt och effektivt att nå framgång både privat och i sitt professionella utövande, medan andra inte lyckas nå framgång? Vad är skillnaden som avgör detta?”

Genom att studera tre mycket framgångsrika personer i sina respektive yrkesområden (Milton Ericson Psykiater, Hypnosteraput - Fritz Pearls Gestalt terapeut - Virginia Satir Psykoterapi, Familjeterapeut), kunde Bandler och Grinder börja kartlägga hur de gick, pratade, tänkte, rörde sig, betedde sig och ta reda på vad det var som särskilde dessa framgångsrika terapeuter från de som ej lyckats så bra.

Bandler och Grinder satt med vid många av dessa terapeuters klientmöten, under en lång period. De lyssnade efter avgörande variationer och skillnader som de kunde efterlikna och återskapa. Det visade sig att de olika terapeuterna hade sina unika särdrag, speciella förståelse och approach. Detta material blir sedan grunden till Neuro Lingvistisk Programmering (NLP).

Vad NLP kan göra

Att ta kontroll över sina tankar och beteende och bli sin egen mästaren i livet. NLPs metoder och tekniker bjuder på den möjligheten. Negativa tankar genererar dåliga känslor vilket slutligen leder till negativa beteenden.

Några förändringsarbeten där NLP kan vara hjälpsamt:

 • Ändra fokus och skapa optimal möjlighet för framgång.
 • Stoppa ältande och negativa tankar.
 • Att medvetet ändra ett beteende eller en vana.
 • Ta dig ur ett dåligt tillstånd på kort tid.
 • Bryta dåliga vanor och skapar bra vanor.

Konkreta användningsområden för NLP:

 1. Självutveckling
 2. Relationsutveckling
 3. Karriär
 4. Kommunikation
 5. Hälsa och terapi
 6. Inlärning och kreativitet

Inom varje människa finns all den utvecklingspotential som behöver för att växa och expandera. Med lite hjälp kan vi alla plocka fram all den kreativitet och de unika resurser vi redan besitter.

Några grundantaganden inom NLP

 • Kartan är inte detsamma som verkligheten.
  Vi har alla olika erfarenheter som vi filtrerar vår externa upplevelse genom. Därför kan två personer vara med om samma sak men uppleva det helt olika. Acceptera varandras olikheter och karta.
 • Bakom samtliga beteenden finns en positiv intention.
  Psykets yttersta syfte är att alltid göra det bästa för oss. Om vi blir arga på vår partner så är det för att psyket vill skydda, likaså om vi blir rädda. Om vi har ett undvikandebeteende, kan det vara psykets sätt att skydda oss från risken att misslyckas.
 • Vi besitter alla de resurser vi behöver.
  Mycket av vår tidigaste identitet har kanske blivit bortträngd över åren. Där i djupet långt inom oss finns äventyrslustan, nyfikenheten, passionen för att lära sig nytt, fokus och uppmärksamhet, självtillit, glädje, självförtroende, självkänsla och mycket annat. Många gånger behöver vi inte tillföra något utan helt enkelt ändra fokus och förstärka det som redan finns.
 • Kvaliteten på mitt liv är lika med kvaliteten på mina känslor.
  Så sant, mår du dåligt då är livet dåligt. Människor beskriver frustration på arbetet, sorg i hemmet och resignation inför framtiden. Något behöver förändras.
 • Att ha ett val är att föredra framför att inte ha något val överhuvudtaget.
  En förslavad person har begränsade möjligheter. Människor som lever utan rädsla, utan kravfyllda förväntningar och utan överdrivna prestationsmål, lever med tillit, i lugn och frihet. Ibland kan rädslan vara vårt största hot.
 • Kropp och sinne är delar av ett och samma system.
  Allt är en helhet och kräver ett holistiskt synsätt. Se hela personen och du får mycket information.
 • Var och en är ansvarig för sina egna tankar och för sina egna känslor och därmed även för
  sina egna resultat.
  Detta är utgångsläget för allt åtgärdsarbete vi utför med klienter
 • Om du inte får den respons du önskar, se till att göra något – vad som helst – annorlunda.
  Alla har vi möjlighet att självförverkliga oss och nå framgång. Om vi upprepar ett beteende som inte fungerar får vi alltid samma resultat, då behöver vi ändra vår strategi. Om jag fortsätter att göra det jag alltid gjort, så får jag det jag alltid fått.
 • Meningen med din kommunikation är den respons du får. Människor påverkas av vad de tror
  att du menar, inte av vad du nödvändigtvis menade.
  Kropp och sinne är ett system. Det är viktigt att kropp och sinne samarbetar. Kroppens beteende påverkar tankar och känslor, likaså skapar tankar ett kroppsligt beteende. Vad är budskapet du vill nå fram med. Vad är intentionen med din kommunikation, vad är resultatet du vill ha. Använd kropp och sinne för bästa resultat. Du kan inte “inte kommunicera.”
 • Det finns inga misslyckanden, bara feedback.
  Det finns inga perfekta människor. Det kommer alltid att göras misstag och fel, som i sin tur kan leda till problem. Men oavsett hur vi vänder på det så handlar det om lärdomar. Alla fel och misstag är lärdomar för framtiden. Pröva bara ett annat sätt.

NLP-teknikerna kan appliceras inom många områden

I kombination med andra terapiformer såsom hypnosterapi och coaching är NLP-teknikerna ett otroligt bra komplement för att uppnå snabba och positiva resultat. NLP används inom utbildning, sport, hälsa, försäljning, karriärutveckling, ledarskapsutveckling och föräldraskap. Idén är att förfina sina ”skills” för att nå bästa resultat inom sitt intresseområde genom enkelhet och effektivitet. Personligen använder jag NLP dagligen och i mina individuella sessioner. Mina möten handlar mest om hälsa, terapi och självutveckling.

“Lycka är att återskapa sig själv”

Författare: John Eriksson, Hypnosterapeut NLP master practitioner, www.jagkraft.se

/Red.anm
I nästa nummer kommer en spännande berättelse om hur John med NLP kan bota spindelfobi - missa inte det!

Dela gärna sidan!